Tilbake

Kristus valgte å forlate sin posisjon i den himmelske herlighet for å bli født inn i vår verden som Jesus. Derfor feirer folk over hele verden hans fødsel i Betlehem hver jul.


Selv om Israels folk hadde kunnskap om alle profetiene som omtalte at Messias skulle komme, var det veldig få som forstod at det var han som ble født i en stall i Betlehem. De tre vise menn var blant de få som som hadde regnet ut at en konge, en frelser skulle komme på den tiden i historien.


Det er nå mer enn 2000 år siden Jesus gikk omkring her på jorden. Før han dro tilbake til himmelen, lovte han å komme igjen for å ta oss med til himmelen  ”så dere skal være der jeg er.” Men vi må være oppmerksom slik at vi ikke gjentar historien og glemmer hans fantastiske løfte. Bibelen forteller oss at han kommer snart igjen. Hver sikker på at du er iblandt dem som er klar til å ta i mot vår frelser når han kommer igjen andre gang.


Vårt ønske om utfrielse gir oss en grunn til både og feire hans første komme og med glede se frem til hans andre komme. Hele året, og ikke bare i desember.


Vi håper at sangene våre vil være til inspirasjon og velsignelse for alle som hører på mens vi deler vår glede, lengsel og håp.

Pris: 160,-

CHRISTMAS ALL THE YEAR

Tilbake

Pris: 200,-

Notehefte med alle sangene i

Christmas All The Year


Arrangert for

kor & piano.A4 hefte

Kjøp Kjøp

1

January

It’s a Miracle

2

February

Let Us Go To Bethlehem

3

March

Jesus, We Praise You

4

April

Our Savior Now Is Born

5

May

A Light For This World

6

June

The Greatest Gift Of All

7

July

Shine On Us, You Holy Child

8

August

Bridges of Faith

9

September

Hosanna In The Highest

10

October

In Perfect Harmony

11

November

Messiah! He’s the King!

12

December

Christmas All The Year

Triangelos