Vi trenger økonomisk hjelp til å lage videoer til sangene våre.

Video gir koret en bredere plattform, men er kostbart å produsere.

Triangelos sin musikalske virksomhet er bygget på frivillighet og sponsing. Utallige ubetalte timer er lagt ned av kormedlemmer, komponist/tekstforfatter, dirigent og tekniker. Vi har som mål å nå så mange som mulig med de store bibelske sannheter. Derfor har vi lagt vekt på å synge på engelsk. Responsen på våre få videoer på YouTube er god, og vi får stadig henvendelser fra forskjellige land.

Vi ønsker å nå mennesker gjennom våre musikkvideoer, der tekstens budskap blir konkretisert gjennom visuelle bilder og musikken.


Når musikk, tekst og bilder smelter sammen, får man den optimale forståelse av budskapet, da intellekt, visualisering og emosjon linkes sammen. Triangelos ønsker fremover å produsere flere musikkvideoer som nettopp tar hensyn til dette. Vi har musikken klar, fra de tre englers budskap i Åpenbaringen til de profetiske bøkene til Daniel. Vi ønsker å nå så mange som mulig gjennom digitale plattformer og TV-kanaler.


Men vi trenger nå økonomisk hjelp til å produsere video til sangene, da koret ikke makter å finansiere dette av egen lomme.


Vil du gi DITT bidrag til dette formålet? Intet beløp er for lite - og heller ikke for stort.


Triangelos

Postboks 102

1429 Vinterbro


Kontonr. 4040 19 39557

 

Vipps! #536000


Korets PayPal konto finner du her:


PayPal

Triangelos