Trofasthet!


Dette var det Gud hadde kalt sitt folk til, men trofasthet manglet i Jerusalem. Det var derfor Daniel og de tre vennene hans ble tatt til fange og ført til Babylon.


Den første byen Babylon, der «Babels tårn» stod, ble bygget etter den store flommen. I stedet for å lytte til Herrens røst og befolke hele jorden, samlet de seg og bygde en by. De stolte ikke på det Gud hadde sagt, at han ikke ville sende en ny verdensomspennende flom. Siden den gang har «Babylon» blitt begrepet i Bibelen for neglisjering av det Gud har sagt, og for å sette noe annet i stedet og skape religiøs forvirring.


Daniels bok er en profetisk bok, den handler om "endetiden". Det er mye i Daniels bok som er en advarsel til oss i dag! Tidsprofetiene i Daniels bok handler om når ting skal skje! Historien sier noe om hvordan og hvorfor!


Daniel viser oss nødvendigheten av å bestemme oss for ikke å gjøre oss selv uren! Vi trenger all den visdom og åndelig veiledning Gud kan gi oss! Vi trenger å fornye vår fullstendige overgivelse til Gud! Vi skal ikke gå på akkord med tidsånden eller med vår tids hedenskap!


Vi må ta et aktivt valg om ikke å bringe vanære over oss selv! Det handler mye om hva vi velger å fylle oss med fra TV- eller dataskjermene våre! Vi må velge å lytte til det Gud har sagt gjennom sine profeter!


Så vi vil være klare "At The End Of The Days".

DANIEL THE PROPHET

1

Faithfulness

2

A Kings Vision

3

The Fiery Furnace

4

A Testimony

5

The Writing on the Wall

6

In The Lion's Den

7

The Four Beasts

8

The Longest Prophecy

9

At The End Of The Days

Tilbake

Pris: Kr 170,-

Kjøp

Triangelos