The Seventh Day inneholder viktige,

bibelske budskaper for vår tid.


1) Daniel - om den lengste tidsprofetien i Bibelen.

2) In The Beginning -  Den første engels budskap om å ære Skaperen.

3) The Lamb - Kristusprofetien i Jesaja 53 som gir oss tillit til det inspirerte ord. Se video under!

4) Out of Babylon - Den annen engels oppfordring om å komme ut fra forvirringen i verden.

5) The Seventh Day - omhandler hviledagen, den syvende dagen, et segl som viser hvem vi tilhører.

6) The Joy - å møte Jesus når han kommer i himmelens skyer for å hente sine ved tidenes ende.

7) Death No More - om sjelens dødelighet og Jesus’ seier over døden.

8) Truth Triumphants - de som kommer ut av den store trengsel.

Notehefte til The Seventh Day.

Det bestiller du her!

The Seventh Day,

kan du bestille her!

Du kan velge å se videoen med teksting