Triangelos har nylig gitt ut en ny og spennende CD!

Triangelos har nylig lansert et spennende prosjekt. Profeten Daniels bok inneholder de viktigste profetiene når det gjelder de historiske begivenheter fra Daniels tid og helt til Jesu annet komme.


Selv Jesus refererte til Daniel da han advarte sine disipler om det som skulle komme over Jerusalem. I tillegg til de lange tidsprofetiene, er det også andre, viktige lærdommer å hente fra Daniels bok.


Enda tydeligere tror vi de profetiske tekstene trer frem når de blir tonesatt. Det er dette Triangelos ønsker å jobbe med i tiden fremover.


Video gir koret en bredere plattform, men er kostbart å produsere.

Men vi trenger nå økonomisk hjelp til å produsere video til sangene, da koret ikke makter å finansiere dette av egen lomme.


Vil du gi DITT bidrag til dette formålet?

Intet beløp er for lite - og heller ikke for stort.


Her ser du fem av sangene fra vår forrige CD, The Seventh Day

PayPal

Gi din støtte til prosjektet!

#536000

Triangelos

Fem video fra ’Daniel The Prophet’ er allerede ferdig!